E-PORADY

E-PORADY

W ramach prowadzonej działalności zespół Kancelarii świadczy usługi prawne na odległość na rzecz Klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców.

Klient korzystając z usługi E-PORADA, bez konieczności osobistego spotkania się z Radcą prawnym w Kancelarii, uzyska pomoc prawną  w zakresie porad prawnych, sporządzenia projektów pism procesowych oraz opinii prawnych.

W celu skorzystania z usługi E-PORADA:

W zakładce E-PORADA należy wypełnić formularz i szczegółowo opisać stan sprawy. W razie potrzeby można przesłać fotokopie dokumentów.

W ciągu 24 godzin na podany w formularzu adres e-mail Klient otrzyma od Radcy prawnego, który będzie świadczył usługę, informację z wyceną usługi oraz z przybliżonym czasem jej realizacji. Wycena usługi jest bezpłatna.

Umowa o internetową usługę prawną zostaje zawarta z chwilą zaksięgowania na rachunku bankowym wpłaty pełnego wynagrodzenia.

Wykonanie internetowej usługi prawnej następuje poprzez przesłanie na podany adres e-mail Klienta opinii prawnej, projektu pisma procesowego.

W sprawach wymagającym uzyskania szczegółowych informacji od Klienta i o skomplikowanym stanie faktycznym, Radca prawny może odmówić świadczenia E-PORADY i zaproponować Klientowi pomoc prawną wiążącą się ze spotkaniem w Kancelarii.

Szczegóły i zasady świadczenia usługi E-PORADA znajdują się w regulaminie (PDF).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym przez Kancelaria Radcy Prawnego Edyta Roman z siedzibą przy ul. Kwiatowa 14, 61-881 Poznań NIP: 7451158563, dla potrzeb realizacji zgłoszenia oraz na wgląd do korespondencji wysyłanej za pomocą formularza. Oświadczam, że Kancelaria Radcy Prawnego Edyta Roman poinformowała mnie o dobrowolności podania danych i przysługujących mi prawach, w szczególności o prawie dostępu do treści danych i ich poprawiania oraz możliwości udostępnienia moich danych podmiotom trzecim współpracującym z Kancelaria Radcy Prawnego Edyta Roman

Powered by BreezingForms

Edyta Roman
Radca Prawny

ul. Kwiatowa 14/5
Poznań 61-881

(+48) 690 995 242
(+48) 61 851 97 20