Konsultacje i poradnictwo prawne

Pomoc w sprawach sądowych

Reprezentowanie

Przed Sądem

Obsługa podmiotów gospodarczych

oraz osób fizycznych

Kancelaria Radcy Prawnego

Oferuje kompleksową obsługę prawną świadczoną Klientom indywidualnym, podmiotom gospodarczym i instytucjom. Wieloletnie doświadczenie zawodowe oraz różnorodne specjalizacje zespołu Kancelarii, zapewniają profesjonalną i sprawną obsługę we wszystkich gałęziach prawa.

Indywidualne podejście, zaangażowanie, dbałość o szczegóły, uczciwość, rzetelność i terminowość, a także ciągłe dążenie do doskonałości we wszystkim co dla Państwa robimy sprawiają, że proponujemy Państwu usługi prawnicze na najwyższym z możliwych poziomie. Usługi oparte na wiedzy i bogatej praktyce.

 

Image

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz  Studium podyplomowego Prawa Zamówień Publicznych na Politechnice Poznańskiej.

Tytuł zawodowy Radcy Prawnego uzyskała po ukończeniu aplikacji radcowskiej organizowanej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych
w Poznaniu.

Specjalizuje się m.in. w sprawach z zakresu prawa rodzinnego
i opiekuńczego, prawa medycznego, dochodzenia odszkodowań
i zadośćuczynień, prawa spadkowego, prawa cywilnego.

Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze spółek prawa handlowego, małych i średnich przedsiębiorstw m.in. z branży budowlanej, transportowej, informatycznej.

W zakresie zainteresowań jest także wsparcie prawne wspólnot mieszkaniowych, fundacji i stowarzyszeń oraz pomoc cudzoziemcom
w uzyskaniu legalizacji pobytu i zezwoleń na pracę.

Image

Zakres usług

Świadczenie usług przez zespół Kancelarii charakteryzuje się indywidualnym podejściem do każdego Klienta i sprawy oraz pełnym profesjonalizmem. Świadcząc pomoc prawną, zespół kieruje się zasadami etyki zawodowej, przy zachowaniu najwyższych standardów świadczonych usług.

Pomoc prawna zarówno dla osób indywidualnych, przedsiębiorców czy innych podmiotów obejmuje reprezentację Klientów w postępowaniu sądowym i administracyjnym we wszystkich instancjach, sporządzanie pism procesowych (m.in. pozwów i wniosków, apelacji i zażaleń) , opinii prawnych oraz udział w postępowaniu mediacyjnym, w sprawach z takich dziedzin prawa jak:

Kancelaria na stałe współpracuje z biegłym rewidentem, doradcą podatkowym, adwokatem i notariuszem oraz specjalistami z zakresu budownictwa

Koniecznie przeczytaj nasz najnowszy artykuł!

Edyta Roman
Radca Prawny

ul. Kwiatowa 14/5
Poznań 61-881

(+48) 690 995 242
(+48) 61 851 97 20