Prawo Medyczne

Z uwagi na wielość błędów medycznych mających miejsce nie tylko podczas zabiegu operacyjnego,  ale także podczas diagnostyki lub leczenia oraz z uwagi na konieczność ustalenia odpowiedzialności podmiotu leczącego wobec pacjenta Kancelaria udziela pomocy prawnej reprezentując osoby poszkodowane m.in. w sprawach o:

  • ustalenie istnienia zdarzenia medycznego przed Wojewódzką Komisją ds. Zdarzeń Medycznych determinującego odpowiedzialność podmiotu leczniczego
  • uzyskiwanie odszkodowań i zadośćuczynień w związku z zakażeniem szpitalnym, błędem w sztuce lekarskiej, produktem leczniczym czy wyrobem medycznym

Edyta Roman
Radca Prawny

ul. Kwiatowa 14/5
Poznań 61-881

(+48) 690 995 242
(+48) 61 851 97 20