Prawo Rodzinne / Rozwody

Kancelaria udziela pomocy prawnej  i reprezentuje Klientów w sprawach małżeńskich oraz między rodzicami i dziećmi.  Pomagamy także rozwiązywać spory majątkowe pomiędzy małżonkami zarówno w postępowaniu sądowym jak i w drodze negocjacji pozasądowych.

Zakres usług obejmuje m. in. pomoc w sprawach o:

 • alimenty /podwyższenie, obniżenie, uchylenie się od obowiązku/
 • rozwód i separację
 • unieważnienie małżeństwa
 • uregulowanie kontaktów z dzieckiem
 • zagrożenie nakazaniem zapłaty za niewykonywanie kontaktów z dzieckiem
 • żądanie zwrotu poniesionych wydatków w związku z przygotowaniem kontaktów  z dzieckiem
 • wykonywanie władzy rodzicielskiej /przyznanie, pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie/
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa
 • zniesienie wspólności majątkowej małżonków
 • podział majątku wspólnego małżonków
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie

Edyta Roman
Radca Prawny

ul. Kwiatowa 14/5
Poznań 61-881

(+48) 690 995 242
(+48) 61 851 97 20