Sprawy Cudzoziemców

Narastający dynamicznie przepływ osób spoza Unii Europejskiej i chęć osiedlenia się na terenie Polski oraz podjęcia tu pracy związana jest z koniecznością spełnienia wielu wymogów, w tym uzyskania zezwoleń na pobyt oraz zezwoleń na pracę. Kancelaria świadczy pomoc prawną nie tylko cudzoziemcom ale także pracodawcom m.in. w zakresie:

  • przygotowania wniosków dotyczących legalizacji zatrudnienia
  • przygotowania wniosków dotyczących legalizacji pobytu
  • skompletowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania zezwoleń
  • reprezentowania podmiotów przed właściwymi organami publicznymi
  • informowania cudzoziemców o przysługujących im prawach i obowiązkach na terenie kraju pobytu

Edyta Roman
Radca Prawny

ul. Kwiatowa 14/5
Poznań 61-881

(+48) 690 995 242
(+48) 61 851 97 20