Nieruchomości

Wychodząc na przeciw dynamicznie rozwijającemu się rynkowi nieruchomości w zakresie obrotu czy wynajmu nieruchomości, niejednokrotnie konieczności uregulowania sytuacji prawnej nieruchomości sprzed wielu lat czy zapewnienia bezpieczeństwa w tym obrocie Kancelaria świadczy pomoc prawną w takich sprawach jak:

  • analiza stanu prawnego nieruchomości i wyprowadzania ksiąg wieczystych
  • doradztwo na etapie nabywania nieruchomości gruntowych, budynków i lokali mieszkalnych
  • projektowanie, opiniowanie umów sprzedaży nieruchomości
  • sporządzanie, opiniowanie umów najmu, dzierżawy i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
  • dochodzenie odszkodowań za bezumowne korzystanie z nieruchomości
  • reprezentowanie w sprawach o naruszenie własności nieruchomości
  • zniesienie współwłasności nieruchomości
  • sprawy o zasiedzenie nieruchomości
  • obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych

Edyta Roman
Radca Prawny

ul. Kwiatowa 14/5
Poznań 61-881

(+48) 690 995 242
(+48) 61 851 97 20