Obsługa prawna przedsiębiorców

Kancelaria prowadzi kompleksową i bieżącą obsługę prawną spółek prawa handlowego, innych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą indywidualnie lub w formie spółki cywilnej oraz podmiotów w innych formach prawnych. Zakres usług obejmuje m.in.:

 • pomoc w wyborze odpowiedniej formy prowadzenia działalności gospodarczej
 • prowadzenie i koordynacja procesów rejestracyjnych w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • przekształcenia formy prawnej;
 • podwyższanie kapitału zakładowego spółek
 • rejestrowanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • opracowywanie projektów dokumentów wewnętrznych spółek
 • likwidacja spółek
 • reprezentowanie przedsiębiorców przez sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi
 • sporządzanie projektów umów, opinii prawnych
 • udział w negocjacjach z kontrahentami
 • prowadzenia spraw związanych z odpowiedzialnością członków zarządu za zobowiązania spółki
 • prowadzenia obsługi prawnej w postępowaniu upadłościowym i naprawczym, zgłaszanie wierzytelności do masy upadłości

Edyta Roman
Radca Prawny

ul. Kwiatowa 14/5
Poznań 61-881

(+48) 690 995 242
(+48) 61 851 97 20