WYPADKI KOMUNIKACYJNE / ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE

Wypadki komunikacyjne, szkody na osobie czy w mieniu mogą zdarzyć się każdemu. Nasza Kancelaria pomoże Państwu w skutecznym dochodzeniu roszczeń od Towarzystw Ubezpieczeniowych oraz innych podmiotów zobowiązanych nie tylko przed sądem ale już na etapie likwidacji szkody.

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w likwidacji szkód na osobie w wypadkach komunikacyjnych, w których poszkodowany doznał uszkodzeń ciała, urazu psychicznego, a także w przypadku śmierci osoby najbliższej.  

Zakres pomocy prawnej obejmuje reprezentowanie Klienta w sprawach o:

  • odszkodowanie i zadośćuczynienia za szkody na osobie powstałe w wypadkach komunikacyjnych, przy pracy, na skutek błędu medycznego lub zakażenia szpitalnego, a także za szkody wynikające z innych zdarzeń
  • odszkodowanie za szkody w pojazdach powstałe wskutek wypadków komunikacyjnych, obejmujące m.in. roszczenia z tytułu szkody całkowitej lub kosztów naprawy, a także z tytułu kosztów najmu pojazdu zastępczego, utraconego dochodu
  • odszkodowania za szkody w mieniu powstałe m.in. w wyniku pożaru, zalania, zawalenia się budynku, itp.

Edyta Roman
Radca Prawny

ul. Kwiatowa 14/5
Poznań 61-881

(+48) 690 995 242
(+48) 61 851 97 20